Konkreettista kansalaisvaikuttamista

Kuten esittelyistäni on voinut huomata,  vaikutan vammaisneuvostossa ja varavaltuutettuna Nokialla. Viimeaikaisia saavutuksiani on ollut pitkäaikaissairaiden erityisuimakortin saaminen Nokian uimahallin palveluvalikoimaan (lisää tietoa aiheesta löydät vammaisneuvoston pöytäkirjoista). Malli erityisuimakorttiin on saatu Tampereelta. Nostin vammaisneuvoston kokouksissa esiin, että tarvitsemme alueellista yhdenvertaisuutta pitkäaikaissairaiden kuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään terveydestä huolehtimiseen. 

Seuraavassa kokouksessa kävi ilmi, että aiheesta on tehty Nokialla kuntalaisaloite ja päätös jo vuonna 2016. Se, miksei erityisuimakortti ole ollut Nokian uimahallin palveluvalikoimassa kaikkina näinä vuosina, jää mysteeriksi. Saimme kuitenkin tuotua vammaisneuvoston kanssa erityisuimakortin uimahallin palveluvalikoimaan. Erityisuimakortti mahdollistaa uimisen alenettuun hintaan, toivottavasti myös sulkutilojen aikana. Se on siten äärimmäisen tärkeä väline pitkäaikaissairaiden ja vammaisten itsenäisen toiminkyvyn edistämiselle.

Puhun siis rohkeasti yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta!
 
Pirkanmaan hyvinvointialueella veisin eteenpäin myös nuorten parempia mielenterveyspalveluita, sosiaalialan ja omaishoidon kattavaa huomioimista uudistuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten parempaa palkkausta ja työhyvinvoinnin lisäämistä. Erikoissairaanhoidon alueellisen tasa-arvon, saavutettavuuden sekä palveluiden esteettömyyden parantaminen on minulle äärimmäisen tärkeää - erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien näkökulmasta.
 
Vammaisneuvostossa olen ehtinyt vaikuttaa puoli vuotta. Jo sinä aikana olen pystynyt toteuttamaan konkreettista kansalaisvaikuttamista. Voidaan siis päätellä, että veisin epäkohtia rohkeasti eteenpäin myös Pirkanmaan hyvinvointialueella!


 
 
 

Kommentit

Suositut tekstit